Všetko v živote má svoj dôvod.

Odpustenie. Jedna z najdôležitejších ciest nášho duchovného vývoja.
Nič nie je náhoda a žiadna situácia v našich životoch nikdy nebola nespravodlivá.
Odpustenie je cesta k vnútornému mieru a pochopeniu. K pochopeniu, že každý má svoju cestu a odlišné tempo učenia a že k dokonalosti spejeme práve procesom chýb a omylov z ktorých sa učíme. Odpustiť znamená pochopiť. Pochopiť že všetko čo sa deje sa …deje pre naše dobro a v prospech nášho vývoja. Odpustiť znamená oslobodiť sa. Oslobodiť sa znamená nájsť vnútorný mier a vnútorný mier znamená zvíťaziť.
Zlo sa nedá nikdy objektívne posúdiť a to si zapamätajte! Každá duša má svoju úlohu a jej negativita môže byť úlohou pre inú dušu aby splatila zákon príčiny a následku alebo sa poučila.
Preto nesúďte, nenadávajte, neplňte sa negativitou keď nevidíte širšie súvislosti! Práve naopak dôjdite k pochopeniu,že všetko čo sa deje má dobrý dôvod a že každej duši treba poďakovať za lekciu, ktorú vám uštedrila, pretože vás posunula ďalej. Majte vieru v Božiu vôľu a verte, že on vám chce iba dobre.


This entry was posted in MYŠLIENKY. Bookmark the permalink.

Comments are closed.