JÓGOVÝ WORKSHOP s Martinom Ďurišom v Košiciach – ´DYCH, CHRBTICA, GRAVITÁCIA´

*
Pozvánka na výnimočný jógový workshop s vynikajúcim lektorom Martinom Ďurišom ´Dych, chrbtica a gravitácia´ po prvý krát v Košiciach ..

martin duris, svastha yoga workshop kosice - Joga dych chrbtica gravitacia   Martin Ďuriš – Svastha Yoga Therapy
Workshop ´Dych, Chrbtica, Gravitácia´ / Košice
, 16-18.10.2015

Srdečne vás pozývame na trojdňový workshop, kde sa pozrieme na základy jogy cez logickú kombináciu vedomostí z rôznych smerov sebarozvoja. Budeme čerpať zo skúseností z praxe Svastha jogovej terapie, kranio-sakrálnej terapie, z princípov rolfingu, tanca a bojových umení.


PIATOK /16.10.2015/ : 17:30 – 20:30
SOBOTA /17.10.2015/ : 9:00 – 18:00
NEDEĽA /16.10.2015/ : 9:00- 14:00

(*podrobný program workshopu nájdete dole v tomto článku)

LOTOS – Centrum Zdravého Pohybu,
Kováčska 48, Košice (2.poschodie)


Témou bude dych, chrbtica a gravitácia. Na úvod sa pozrieme na anatómiu dychu, jeho rôzne funkcie a variácie. Na jeho hrubší, a neskôr aj veľmi subtílny vplyv na naše fyzické telo a emočnú krajinu. A naopak, pozrieme sa na to ako nám držanie tela a pôsobenie gravitácie ovplyvní dych, a tým pádom aj našu myseľ a emóciu.

Budeme tancovať medzi dvoma protipólmi, pevnosťou a tekutosťou. Povieme si niečo o dôležitosti pozície chrbtice v neutrálnej polohe, stabilite a pevnosti. A naopak, cez princíp tekutosti budeme spoločne preskúmavať logicky a bezpečne všetky smery, ktorými sa chrbtica môže hýbať.

Týmito jednoduchými a veľmi dôležitými jogovými princípmi sa prenesieme do hlbšieho preskúmavania nášho tela a vedomia. Pozrieme sa spoločne na rôzne možnosti ako pracovať s dychom a telom v rôznych jogových pozíciách a prechodoch (vinyase).Vyskúšame si lineárne – terapeutické stabilizačné pohyby. A neskôr ich protipól – hravé nelineárne, spontánne pohyby, cez ktoré budeme rozvíjať našu všímavosť, uvedomelosť a integritu. Týmto spôsobom budeme vytvárať v našom tele a mysli nový priestor. Hľadať svoj vlastný unikátny stred medzi dvoma protipólmi tekutosti a pevnosti.

Cieľom workshopu je prehĺbenie intímneho vzťahu s našim dychom a pohybom, ale aj nadobudnutie vedomostí, na základe ktorých si budete môcť vybudovať, alebo prehĺbiť svoju vlastnú prax.


sorin onisor bucovina maramures

Workshop je určený pre úplných začiatočníkov, ale aj jogových inštruktorov, fyzioterapeutov, psychológov.

CENA :  90 Eur *
(*u finančne znevýhodnených možnosť dohody. Je v našom úprimnom záujme, aby sa zúčastnili tí, ktorých to oslovilo).

PRIHLASOVANIE:
Prihlasovanie na workshop prebieha buď osobne, telefonicky, alebo emailom s vyplatením zálohy 50 E prevodom na účet / priamou platbou do 4.10.2015, čím nám potvrdíte svoj opravdivý záujem o workshop, zarezervujete si svoje miesto, a pomôžete nám tým k lepšej a hladšej organizácii. Za to Vám vopred ĎAKUJEME.

KONTAKT:
Ariadna Vendelová / 0907 675 885 / ariadna.ven@gmail.com

FB EVENT: https://www.facebook.com/events/841364295961397/martin duris


MARTIN ĎURIŠ

… sa venuje štúdiu Jogy od roku 2006. V roku 2008 získal certifikát jogového učiteľa od Yoga Alliance. Tréning absolvoval v Mysore s BharathomShettym (AanandaYoga India). O dva roky neskôr dokončil štúdium na University of Bolton v UK, kde študoval odbor zameraný na rozvoj jedinca a komunity cez fyzickú aktivitu a umenie, Health&PhysicalActivityFoundationDegree. Tento smer spája princípy z oblasti športu, fitnes, fyzickej aktivity, výživy a psychológie. Od roku 2011 študuje a praktikuje SvasthaYogaTherapy pod vedením Dr. GaneshaMohana a Dr.GünteraNiessena. Posledný rok sa intenzívne venuje výcviku holotropného dýchania a transpersonálnej psychológie Stanislava Grofa (GrofTranspersonalTraining). Momentálne pôsobí na Slovensku ako jogový inštruktor a terapeut.PROGRAM WORKSHOPU :

PIATOK /16.10.2015/ : 17:30 – 20:30

– Úvod do Svastha yoga therapy
– Anatómia dychu a jeho pohyby
– Základné princípy pohybu tela v priestore, vertikálne a horizontálne pozície tela, tranzitions (prechody)
– Princípy otvorenia a zatvorenia – pohyb, emócia, psychika a energia

SOBOTA /17.10.2015/ : 9:00 – 18:00

– Fascia – 3D orgán tvaru: vnímavo preskúmame túto krásnu a inteligentnú 3D štruktúru, ktorá nás podporuje a tvaruje. Cez špirálové pohyby, rôzne formy ťahu a tlaku, hlbokého dotyku prehĺbime propriocepciu tela.
– Kontaktovanie psoasu, „svalu duše“: cez bodywork prehĺbime naše prepojenie s psoasom a panvou
– Priestor a ja v ňom: budeme spoznávať naše vlastné telo a jeho unikátnu expresivitu v priestore. Prehĺbime náš vzťah s gravitáciou a priestorovou orientáciou.Hľadanie svojho stredu, práca v pároch.
– Chôdza ako základ jogy
– Kontinuálny pohyb a biologický dych
– Základné terapeutické cviky a princípy
– Terapia vs. prúdenie

NEDEĽA /16.10.2015/ : 9:00- 14:00

– Prípadové štúdie z praxe
– Terapeutický prístup k rôznym problémom s chrbticou a stratégia nastavenia osobnej praxe alebo praxe klienta
– Otázky a odpovede, integráciaKONTAKT, PRIHLASOVANIE a bližšie INFO:

Ariadna Vendelová / 0907 675 885 / ariadna.ven@gmail.com

w w w . a r i a d n i n a n i t . c o mODKAZY:

Martin Ďuriš – FB : https://www.facebook.com/martin.duris.96?fref=ts

SVASTHA YOGA SLOVAKIA – FB : https://www.facebook.com/Svastha-Yoga-Slovensko-1494372274133363/timeline/?ref=br_rs

ARIADNINA NIŤ : http://www.ariadninanit.com/

LOTOS Centrum Zdravého Pohybu : http://www.jogakosice.sk/svastha-logo

This entry was posted in AKTUALITY, KALENDÁR AKCIÍ, OZNAMY, SPOLUPRÁCE, WORKSHOPY. Bookmark the permalink.

Comments are closed.