Tanec

~ Dance reveals the mysteries hidden in music ~


ŽBLNK - Performance Ariadna Vendelova + Jan Bogdan. Návrat vody do mesta 2013*

Tanec je čosi čarovne krásne, silné a prirodzené. Je to umenie ktoré vychádza z hĺbky bytosti, kedy každý tvoj pohyb vie byť ako slovo… potom tanec je báseň.
Moje meno je Ariadna.. od detstva sa so záujmom venujem rôznym formám pohybu. Prešla som si niekoľkými tanečnými súbormi, nazbierala skúsenosti pri práci na rôznych projektoch, predstaveniach, súťažiach či workshopoch na Slovensku i v zahraničí.. (TŠ Vánok, TŠ Hviezdička, Ballet School of Chapell hill (USA), TS Supremo, TD Alma, Tanečné Štúdio “S”, ORBA, spolupráca s Divadlom na Peróne a Lá Hors De (FR)..).

No až keď som rokmi hýbania sa začala objavovať magickú, spirituálnu, liečivú stránku pohybu, pochopila som, že pohyb je druh meditácie. Je to rituál, je to spôsob, skrze ktorý sa človek dokáže dostať do zmenených stavov vedomia a načrieť do iných dimenzií bytia. Či už je to tanec, joga, meditačný pohyb, akrobacia.. Aj napriek tomu, že som tanec nikdy neštudovala, veľa som sa naučila na základe vlastných skúseností – pri skúmavom objavovaní čara vedomého autentického slobodného pohybu.

V súčasnosti sa venujem výrazovému, scénickému, a súčasnému tancu, vzdušnému tancu – vzdušnej akrobacii, no hlavne tancu improvizačnému (ORBA) – intuitívnemu a rituálnemu pohybu, ktorý mi ako žene pomáha oslobodzovať moju vnútornú ženu-divošku, kultivuje moju schopnosť vnímania a cítenia, prepája ma s energiami priestoru… Tanec harmonizuje energie medzi Otcom Nebom a Matkou Zemou.~ In dance, there is nothing to prove. Only to share ~

Okrem tanca sa venujem joge, pracujem s deťmi,vystupujem ako vzdušná akrobatka na kruhu a šáloch a tanečná freelancerka, spolupracujem s divadelníkmi a hudobníkmi, som spoluzakladateľkou (2010) tanečno-pohybovej, umelecko-výrazovej skupiny ORBA založenej na improvizačnom tanci :   http://orba.box.sk. Všetky tieto skúsenosti vzájomne v mojich aktivitách prepájam.

 


GALÉRIA FOTOGRAFIÍ


VIDEOGALÉRIA


Comments are closed.