ŽENA – Magická bytosť lásky

Rada by som sa s vami podelila o niekoľko inšpiratívnych videí, básni, či iných foriem tvorby na tému Ženy ako nespútanej, cyklickej bytosti lásky, hĺbky, autentickej múdrosti , sily . . .

***

Žena, která poznává bohyni, si začíná uvědomovat ten božský aspekt své ženské přirozenosti, který je součástí bytostného Já, archetypu celosti a řídícího centra osobnosti.
Místo, aby se její Já pokoušelo její život nadále ovládat, spolupracuje nyní s bytostným Já.
Žena takto vedená svými nejhlubšími potřebami, nejhlubšími ideály a postoji již není ovlivňována vnějšími okolnostmi, ani ji příliš nezasahuje kritika.
Její tělo je základní matérií, skrze niž může poznat hluboké emoce, intuitivní a instinktivní moudrost.
Žena, jež si je tímto způsobem vědoma bohyně, stará se o své tělo výživou a cvičením; nedělá to za účelem přitažlivosti, ale z respektu k ženské přirozenosti. Její krása pochází z vitálního spojení s bytostným Já.
Taková žena je panenská – žije svůj vlastní život nezávisle na reakcích ostatních, neřídí se abstraktní ideou toho, jak by měla vypadat nebo co si budou druzí myslet. Je vnitřně sjednocená sama se sebou a dělá to co dělá – ne proto, že chce uspokojit, ne proto, aby se líbila či aby bylo její chování schvalováno, nikoli z touhy získat nad druhými moc, upoutat jejich pozornost nebo získat lásku, ale proto, že to co dělá, je pravdivé… “

Photo: Žena, která poznává bohyni, si začíná uvědomovat ten božský aspekt své ženské přirozenosti, který je součástí bytostného Já, archetypu celosti a řídícího centra osobnosti. Místo, aby se její Já pokoušelo její život nadále ovládat, spolupracuje nyní s bytostným Já. Žena takto vedená svými nejhlubšími potřebami, nejhlubšími ideály a postoji již není ovlivňována vnějšími okolnostmi, ani ji příliš nezasahuje kritika. Její tělo je základní matérií, skrze niž může poznat hluboké emoce, intuitivní a instinktivní moudrost. Žena, jež si je tímto způsobem vědoma bohyně, stará se o své tělo výživou a cvičením; nedělá to za účelem přitažlivosti, ale z respektu k ženské přirozenosti. Její krása pochází z vitálního spojení s bytostným Já. Taková žena je panenská - žije svůj vlastní život nezávisle na reakcích ostatních, neřídí se abstraktní ideou toho, jak by měla vypadat nebo co si budou druzí myslet. Je vnitřně sjednocená sama se sebou a dělá to co dělá - ne proto, že chce uspokojit, ne proto, aby se líbila či aby bylo její chování schvalováno, nikoli z touhy získat nad druhými moc, upoutat jejich pozornost nebo získat lásku, ale proto, že to co dělá, je pravdivé.. Nancy Qualls-Corbettová, Posvátná prostitutka: věčný aspekt ženství art: Dan Hecho

“Ženy, které jsou si vědomy svého vnitřního ženství, věnují pozornost moudrosti srdce a nedovolí, aby byla omezována kolektivními normami a ideály. Tato moudrost sídlí u mužů i u žen v těle a souvisí s principem erótu. Díky ní mohou ženy projevit svou instinktivní přirozenost spojením s Duchem – archetypem cizince v rituálu posvátného sňatku.

Žena, která takto přijímá své tělesné i psychické ženství, žije v harmonii se svou posvátnou prostitutkou. Slouží bohyni lásky tím, že pečuje o posvátný oheň svého nitra, svého nejvnitřnějšího života, jemuž musí být věnována pozornost.

Pouze dobrovolnou službou bohyni se vysvobozuje z otroctví kolektivních požadavků. Umožňuje jí to obětovat požadavky já/ ega – tzn. potřeby vládnout, vlastnit a nalézat bezpečí v oddanosti muži. Ego pak uznává vyšší autoritu, bytostné Já – její esenciální podstatu. Nitro ženy ožívá a ona, místo, aby se stahovala do hlavy pro vhodné či chytré odpovědi, dovoluje svému tělu, aby přirozeně odpovědělo na volání lásky. V tomto autentickém spojení s bohyní žena poznává krásu svého těla, své sexuality, duch v těle ožívá a ona – její vnitřní žena – se stává plnohodnotnou součástí života.”

Text z knihy : Nancy Qualls-Corbettová, Posvátná prostitutka: věčný aspekt ženství
art: Dan Hecho

*
Photo: I am a Wild Woman I know, inspite of myself and in spite of what I've been told that there's beauty in every age no matter how old I am a Wild Woman I've learned what it means to be a life bearer to bear children to create art to plant seeds of Love I am a Wild Woman from the depths of the dirt underneath my fingernails to the height of my very Soul I am one with the Earth the winds from the four directions whisper through my skin I am a Wild Woman and the Spirit of every Wild Woman coalesces in me for we are each Wild Women and we are all the Spirit of the Wild Woman I will follow the oVice in my Heart I am a Wild Woman I sing from my Heart I Dance with the Stars I howl at the Moon I Love uncontrollably I am a Wild Woman from the deepest, darkest, most Sacred part of me I am fearless I cry in Strength I open my arms to the sky and welcome the rain I am a Wild Woman I Nurture, Love and Protect I stand, strongly, silently, sweetly for my brothers I walk dutifully, prayerfully, joyfully upon the mother and I will not be stopped I am a Wild Woman. I AM A WILD WOMAN (by Melissa Clary) Photo of Karen Tracy by photographer Elena Ray www.antaratma.me Source: wildwomanwellnessblog

*
…Viac o prirodzenosti ženského menštruačného cyklu sa dočítate TU.
…O našom magickom lesnom ženskom dobrodružstve TU.

**********************************

I am a Wild Woman
I know, inspite of myself
and in spite of what I’ve been told
that there’s beauty in every age
no matter how old

I am a Wild Woman
I’ve learned what it means to be a life bearer
to bear children
to create art
to plant seeds of Love

I am a Wild Woman
from the depths of the dirt underneath my fingernails
to the height of my very Soul
I am one with the Earth
the winds from the four directions whisper through my skin

I am a Wild Woman
and the Spirit of every Wild Woman coalesces in me
for we are each Wild Women
and we are all the Spirit of the Wild Woman
I will follow the oVice in my Heart

I am a Wild Woman
I sing from my Heart
I Dance with the Stars
I howl at the Moon
I Love uncontrollably

I am a Wild Woman
from the deepest, darkest, most Sacred part of me
I am fearless
I cry in Strength
I open my arms to the sky and welcome the rain

I am a Wild Woman
I Nurture, Love and Protect
I stand, strongly, silently, sweetly for my brothers
I walk dutifully, prayerfully, joyfully upon the mother
and I will not be stopped

I am a Wild Woman.

I AM A WILD WOMAN (by Melissa Clary)

———————————————————————
Photo of Karen Tracy by photographer Elena Ray
www.antaratma.me
Source: wildwomanwellnessblog
———————————————————————

This entry was posted in MYŠLIENKY, ŽENA. Bookmark the permalink.

Comments are closed.