všeprenikajúce pochopenie

Milí priatelia,

zamyslela som sa nedávno nad tým, ako vidím projektovanie a hodnotenie ľudí inými ľuďmi a prisudzovanie nejakých prívlastkov ..
Tu je moje vnímanie:

Jednak platí:

“Všetko, čo vidíš vo mne, je odrazom teba samého/samej”.

..a tiež:

“Všetko, čo vidíš vo mne, je tvoje. Moje je to, čo ja vidím v tebe.”

Ďalej:
Všeprenikajúce pochopenie rozumie všetkému vo Vesmíre, vníma a príjma veci okolo, vníma a príjma čo iní riešia.. neposudzuje, nehodnotí ich, ale rozumie im. vníma co iní zdieľajú, akí sú, čomu venujú pozornosť, ako sa prejavujú, ale nesúdi ich – keďže rozumie súvislostiam, nemá potrebu súdiť.. Načo by aj keď vie prečo sú veci aké sú a vidí celý obraz? …len s láskavým pochopením vidí skrze všetko pokiaľ dovidí.. Iba ten, kto vidí len časť obrazu môže byť iritovaný a posudzovačný…
Všeprenikajúce pochopenie je prijatie, porozumenie, vyrovnanie sa so stavom vecí, je to vhľad do zákonitostí vesmíru, je to odovzdanie sa a vnútorný pokoj.
Vtedy neexistujú v nás súdy..

Vhľad je múdrosť, múdrosť je pochopenie, pochopenie je prijatie, prijatie je Láska.
Nech je s nami.

Milujem. Ariadna


 

This entry was posted in MYŠLIENKY. Bookmark the permalink.

Comments are closed.