JÓGOVÝ WORKSHOP s Martinom Ďurišom v Košiciach – ´DYCH, CHRBTICA, GRAVITÁCIA´

*
Pozvánka na výnimočný jógový workshop s vynikajúcim lektorom Martinom Ďurišom ´Dych, chrbtica a gravitácia´ po prvý krát v Košiciach ..

   Martin Ďuriš – Svastha Yoga Therapy
Workshop ´Dych, Chrbtica, Gravitácia´ / Košice
, 16-18.10.2015

Srdečne vás pozývame na trojdňový workshop, kde sa pozrieme na základy jogy cez logickú kombináciu vedomostí z rôznych smerov sebarozvoja. Budeme čerpať zo skúseností z praxe Svastha jogovej terapie, kranio-sakrálnej terapie, z princípov rolfingu, tanca a bojových umení.


PIATOK /16.10.2015/ : 17:30 – 20:30
SOBOTA /17.10.2015/ : 9:00 – 18:00
NEDEĽA /16.10.2015/ : 9:00- 14:00

(*podrobný program workshopu nájdete dole v tomto článku)

LOTOS – Centrum Zdravého Pohybu,
Kováčska 48, Košice (2.poschodie)


Témou bude dych, chrbtica a gravitácia. Na úvod sa pozrieme na anatómiu dychu, jeho rôzne funkcie a variácie. Na jeho hrubší, a neskôr aj veľmi subtílny vplyv na naše fyzické telo a emočnú krajinu. A naopak, pozrieme sa na to ako nám držanie tela a pôsobenie gravitácie ovplyvní dych, a tým pádom aj našu myseľ a emóciu.

Budeme tancovať medzi dvoma protipólmi, pevnosťou a tekutosťou. Povieme si niečo o dôležitosti pozície chrbtice v neutrálnej polohe, stabilite a pevnosti. A naopak, cez princíp tekutosti budeme spoločne preskúmavať logicky a bezpečne všetky smery, ktorými sa chrbtica môže hýbať.

Týmito jednoduchými a veľmi dôležitými jogovými princípmi sa prenesieme do hlbšieho preskúmavania nášho tela a vedomia. Pozrieme sa spoločne na rôzne možnosti ako pracovať s dychom a telom v rôznych jogových pozíciách a prechodoch (vinyase).Vyskúšame si lineárne – terapeutické stabilizačné pohyby. A neskôr ich protipól – hravé nelineárne, spontánne pohyby, cez ktoré budeme rozvíjať našu všímavosť, uvedomelosť a integritu. Týmto spôsobom budeme vytvárať v našom tele a mysli nový priestor. Hľadať svoj vlastný unikátny stred medzi dvoma protipólmi tekutosti a pevnosti.

Cieľom workshopu je prehĺbenie intímneho vzťahu s našim dychom a pohybom, ale aj nadobudnutie vedomostí, na základe ktorých si budete môcť vybudovať, alebo prehĺbiť svoju vlastnú prax.


Workshop je určený pre úplných začiatočníkov, ale aj jogových inštruktorov, fyzioterapeutov, psychológov.

CENA :  90 Eur *
(*u finančne znevýhodnených možnosť dohody. Je v našom úprimnom záujme, aby sa zúčastnili tí, ktorých to oslovilo).

PRIHLASOVANIE:
Prihlasovanie na workshop prebieha buď osobne, telefonicky, alebo emailom s vyplatením zálohy 50 E prevodom na účet / priamou platbou do 4.10.2015, čím nám potvrdíte svoj opravdivý záujem o workshop, zarezervujete si svoje miesto, a pomôžete nám tým k lepšej a hladšej organizácii. Za to Vám vopred ĎAKUJEME.

KONTAKT:
Ariadna Vendelová / 0907 675 885 / ariadna.ven@gmail.com

FB EVENT: https://www.facebook.com/events/841364295961397/
MARTIN ĎURIŠ

… sa venuje štúdiu Jogy od roku 2006. V roku 2008 získal certifikát jogového učiteľa od Yoga Alliance. Tréning absolvoval v Mysore s BharathomShettym (AanandaYoga India). O dva roky neskôr dokončil štúdium na University of Bolton v UK, kde študoval odbor zameraný na rozvoj jedinca a komunity cez fyzickú aktivitu a umenie, Health&PhysicalActivityFoundationDegree. Tento smer spája princípy z oblasti športu, fitnes, fyzickej aktivity, výživy a psychológie. Od roku 2011 študuje a praktikuje SvasthaYogaTherapy pod vedením Dr. GaneshaMohana a Dr.GünteraNiessena. Posledný rok sa intenzívne venuje výcviku holotropného dýchania a transpersonálnej psychológie Stanislava Grofa (GrofTranspersonalTraining). Momentálne pôsobí na Slovensku ako jogový inštruktor a terapeut.PROGRAM WORKSHOPU :

PIATOK /16.10.2015/ : 17:30 – 20:30

– Úvod do Svastha yoga therapy
– Anatómia dychu a jeho pohyby
– Základné princípy pohybu tela v priestore, vertikálne a horizontálne pozície tela, tranzitions (prechody)
– Princípy otvorenia a zatvorenia – pohyb, emócia, psychika a energia

SOBOTA /17.10.2015/ : 9:00 – 18:00

– Fascia – 3D orgán tvaru: vnímavo preskúmame túto krásnu a inteligentnú 3D štruktúru, ktorá nás podporuje a tvaruje. Cez špirálové pohyby, rôzne formy ťahu a tlaku, hlbokého dotyku prehĺbime propriocepciu tela.
– Kontaktovanie psoasu, „svalu duše“: cez bodywork prehĺbime naše prepojenie s psoasom a panvou
– Priestor a ja v ňom: budeme spoznávať naše vlastné telo a jeho unikátnu expresivitu v priestore. Prehĺbime náš vzťah s gravitáciou a priestorovou orientáciou.Hľadanie svojho stredu, práca v pároch.
– Chôdza ako základ jogy
– Kontinuálny pohyb a biologický dych
– Základné terapeutické cviky a princípy
– Terapia vs. prúdenie

NEDEĽA /16.10.2015/ : 9:00- 14:00

– Prípadové štúdie z praxe
– Terapeutický prístup k rôznym problémom s chrbticou a stratégia nastavenia osobnej praxe alebo praxe klienta
– Otázky a odpovede, integráciaKONTAKT, PRIHLASOVANIE a bližšie INFO:

Ariadna Vendelová / 0907 675 885 / ariadna.ven@gmail.com

w w w . a r i a d n i n a n i t . c o mODKAZY:

Martin Ďuriš – FB : https://www.facebook.com/martin.duris.96?fref=ts

SVASTHA YOGA SLOVAKIA – FB : https://www.facebook.com/Svastha-Yoga-Slovensko-1494372274133363/timeline/?ref=br_rs

ARIADNINA NIŤ : http://www.ariadninanit.com/

LOTOS Centrum Zdravého Pohybu : http://www.jogakosice.sk/This entry was posted in AKTUALITY, KALENDÁR AKCIÍ, OZNAMY, SPOLUPRÁCE, WORKSHOPY. Bookmark the permalink.

Comments are closed.