Workshopy vzdušnej akrobacie 2018

     Pozývam Vás na nasledujúce workshopy vzdušnej akrobacie pre stredne pokročilých a pokročilých, ktoré budem učiť v priebehu roku 2018:

 

 • Bratislava, SLOVAKIA | 20.-21.4. 2018 | World Circus Day. More info.
 • Vienna, AUSTRIA| 13.-15.7.2018 | Aerial Arts Festival Austria. More info.
 • Saint-Nazaire, FRANCE | 16.-28.7.2018 | Les Rencontres de Danse Aérienne, LRDA. More info.

 

=> Podrobný popis worskshopov je nižšie na tejto stránke 🙂

 

 

Bratislava, SLOVAKIA | 20.-21.4. 2018 | World Circus Day. More info.

 • Aerial Silks: Transitions and Fluidity  (level intermediate-advanced)
  Sobota 21. apríl o 12:00 v Stret klube.
  Na tomto workshope sa zameriame na „cesty“. Cesty do prvkov a von z prvkov, z prvku do prvku. Budeme pracovať na sekvenčnosti a prechodoch, snažiac sa zliať naše ináč izolované triky a prvky do plynulého pohybového sledu. Tiež budeme hľadať nové prechody a variácie rutinných prvkov, aby sme sa vyhli stereotypu a osviežili svoj pohybový materiál. O akrobacii na šáloch budeme uvažovať ako o „pohybe“, nie ako o „pózach“.
 • Aerial Hoop: Refreshing and Inovating Movement Material (level intermediate-advanced)
  Sobota 21. apríl o 10:00 v Stret klube.
  Na tomto kreatívne-zameranom workshope budeme pracovať so zadaným pohybovým  materiálom tvorivo – budeme objavovať nové možnosti prevedenia prvkov a sekvencií, aby sme vniesli do svojej práce originalitu a do svojich choreografií vlastný rukopis. Naučíme sa nové prvky, ale taktiež prekopeme tie staré a zošednuté. Uvažovať budeme nielen o tom, ČO na kruhu robíme, ale tiež AKO to robíme a hlavne PREČO to robíme.
 • Aerial Technique, Conditioning and Flexibility (on hoop + silks)
  Nedela 22.apríl o 10:00 v Stret klube + pen space trening po wshope
  Tento workshop bude zameraný na skvalitnenie techniky pohybu pri vzdušnej akrobacii, teda bude obsahovať technické cvičenia a krátke sekvencie spojené s pochopením princípov dýchania a vzťahu dych-pohyb. S týmto porozumením sa zameriame na rôzne posilňovacie, kondičné a strečingové cvičenia na šáloch a kruhu, ktoré nám pomáhajú pripraviť telo a myseľ na kvalitnú prácu ďalej, na prvkoch a choreografiách.

 

Vienna, AUSTRIA| 13.-15.7.2018 | Aerial Arts Festival Austria. More info.

 • Aerial Hoop Choreography, intermediate (13 July)
 • Aerial Silks Choreography, intermediate (13 July)
 • Aerial Hoop Technique, intermediate (14-15. July)
 • Aerial Silks Technique, intermediate (14-15. July)

 

Saint-Nazaire, FRANCE | 16.-28.7.2018 | Les Rencontres de Danse Aérienne. More info.

 • Aerial Hoop, Aerial Silks and Yoga classes for intermediate and advanced students (July 16-27): See full schedule here.
 • Aerial Silks MASTERCLASS, for advanced students (July 16-20):

  Aerial silks Masterclass: “Living Breathing Body”. More info here.

 “Breathing body is a living body. Body, breath and movement are always happening in the present moment. This technical class will focus on finding fluidity and clarity of movement on fabric through activating and enlivening the full body, from skin, through joints, to every cell.  We will learn to be present in mo(ve)ment and to “own it“ as performers.

In the class, we will focus not only on WHAT we do on silks, but on HOW we do it and WHY we do it.  Working on various sequences, we will think about aerial dance on fabric in terms of “movement“, not in terms of “poses“. This brings a sense of connection and action into the experience, instead of the sense of isolation and steadiness. However, we will also search for “movement in stillness”, discovering the subtle, intrinsic waves of movement within us, the so called “little dance”, observable only with a calm mind and perceptive, sentient body.

The class will also offer technical exercises and sequences which will bring attention to breathing principles and the connection between breath-and-movement. How to move efficiently with breath; how to go with it, not against it. How to embody the pulsation happening in the breathing body and transfer it into movement on aerial silks.
Understanding of this will prepare the body and mind for higher quality work further in our choreographies on any apparatus. It will transform us into radiating performers capable of brining self-expression to every single mo(ve)ment.
In the end, it all comes back down to the basic idea: Moving body is my presence.”

 


 

This entry was posted in AKTUALITY, KALENDÁR AKCIÍ, OZNAMY, ROZVRH - pravidelné týždenné hodiny, WORKSHOPY. Bookmark the permalink.

Comments are closed.